Pogoji uporabe

1.Intelektualna lastnina.

Storitev,spletno mesto in vse informacije in/ali vsebine,ki jih vidite,slišite ali kako drugače doživljate na spletnem mestu(»vsebina«),so zaščitene s strani Kitajske in mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah,blagovnih znamkah in drugih zakonih ter pripadajo najboljši komponenti.com ali njegovi nadrejeni,partnerji,podružnice,sodelavci ali tretje osebe.Best-Component.com vam podeljuje osebno,neprenosljivo,neizključno licenco za uporabo spletnega mesta,storitve in vsebine za tiskanje,prenos in shranjevanje delov vsebino,ki jo izberete,pod pogojem,da:(1)te kopije vsebine uporabljate samo za lastne poslovne namene ali za osebno,nekomercialno uporabo,(2)ne kopirajte ali objavite vsebine na katerem koli omrežnem računalniku ali posredovati,distribuirati ali oddajati vsebino v katerem koli mediju;(3)ne spreminja ali spreminja vsebine na kakršen koli način,ali izbrisati ali spremeniti kakršnokoli obvestilo o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah.Pravica,lastninska pravica ali interes za katero koli preneseno vsebino ali materiale se ne prenese na vas kot posledica te licence.prenesete s spletnega mesta v skladu s to omejeno licenco za osebno uporabo vsebine,kot je opisana v tem dokumentu.Ne smete uporabljati nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo na celotnem spletnem mestu,brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče je dovoljeno po veljavni zakonodaji.Domače strani ali katerekoli druge strani te strani na nobeni drugi spletni strani ali spletni strani ne smete zrcaliti,strgati ali uokviriti.Ne smete povezati"globokih povezav"s spletnim mestom,tj.ustvariti povezave do tega spletnega mesta.stran,ki obide domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.Zaradi te licence vam ni prenesena nobena pravica,lastninska pravica ali interes za katero koli preneseno vsebino ali gradivo.Best-Component.com si pridržuje popoln naslov in polne pravice intelektualne lastnine za katero koli vsebino,ki jo prenesete s spletnega mesta,za katero velja ta omejena licenca da boste osebno uporabljali vsebino,kot je določena v tem dokumentu.Ne smete uporabljati nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo na celotnem spletnem mestu,brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.ali pa uokvirite domačo stran ali katerokoli drugo stran tega spletnega mesta na katero koli drugo spletno stran ali spletno stran.Ne smete povezovati"globokih povezav"s spletnim mestom,tj.ustvarjati povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta.brez pisnega dovoljenja.Zaradi te licence vam ni prenesena nobena pravica,lastninska pravica ali interes za katero koli preneseno vsebino ali gradivo.Best-Component.com si pridržuje popoln naslov in polne pravice intelektualne lastnine za katero koli vsebino,ki jo prenesete s spletnega mesta,za katero velja ta omejena licenca da boste osebno uporabljali vsebino,kot je določena v tem dokumentu.Ne smete uporabljati nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo na celotnem spletnem mestu,brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.ali pa uokvirite domačo stran ali katerokoli drugo stran tega spletnega mesta na katero koli drugo spletno stran ali spletno stran.Ne smete povezovati"globokih povezav"s spletnim mestom,tj.ustvarjati povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta.brez pisnega dovoljenja.naslov ali interes za katero koli preneseno vsebino ali materiale,ki so preneseni na vas kot posledica te licence.Best-Component.com si pridržuje popolno lastninsko pravico in popolne pravice intelektualne lastnine za katero koli vsebino,ki jo prenesete s spletnega mesta,pod pogojem te omejene licence za vas osebno uporabo vsebine,kot je določena v tem dokumentu.Ne smete uporabljati nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo na celotnem spletnem mestu,brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.domača stran ali katerekoli druge strani tega spletnega mesta na kateri koli drugi spletni strani ali spletni strani.Ne smete povezovati"globokih povezav"s spletnim mestom,tj.ustvarjati povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta,pisno dovoljenje.naslov ali interes za katero koli preneseno vsebino ali materiale,ki so preneseni na vas kot posledica te licence.Best-Component.com si pridržuje popolno lastninsko pravico in popolne pravice intelektualne lastnine za katero koli vsebino,ki jo prenesete s spletnega mesta,pod pogojem te omejene licence za vas osebno uporabo vsebine,kot je določena v tem dokumentu.Ne smete uporabljati nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo na celotnem spletnem mestu,brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.domača stran ali katerekoli druge strani tega spletnega mesta na kateri koli drugi spletni strani ali spletni strani.Ne smete povezovati"globokih povezav"s spletnim mestom,tj.ustvarjati povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta,pisno dovoljenje.com si pridržuje popolno lastninsko pravico in popolne pravice intelektualne lastnine v kateri koli vsebini,ki jo prenesete s spletnega mesta,v skladu s to omejeno licenco za osebno uporabo vsebine,kot je opisana v tem dokumentu.Ne smete uporabljati nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo v celotnem Spletno mesto brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.Domače strani ali katere koli druge strani tega spletnega mesta ne smete ogledovati,strgati ali oblikovati na nobenem drugem spletnem mestu ali spletni strani.globoke povezave na spletno mesto,tj.ustvarjanje povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.com si pridržuje popolno lastninsko pravico in popolne pravice intelektualne lastnine v kateri koli vsebini,ki jo prenesete s spletnega mesta,v skladu s to omejeno licenco za osebno uporabo vsebine,kot je opisana v tem dokumentu.Ne smete uporabljati nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo v celotnem Spletno mesto brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.Domače strani ali katere koli druge strani tega spletnega mesta ne smete ogledovati,strgati ali oblikovati na nobenem drugem spletnem mestu ali spletni strani.globoke povezave na spletno mesto,tj.ustvarjanje povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.Nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo na celotnem spletnem mestu,ne smete uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.Domača stran ali katere koli druge strani tega spletnega mesta ne smete ogledovati,strgati ali oblikovati.katera koli druga spletna stran ali spletna stran.Ne smete povezovati"globokih povezav"s spletnim mestom,tj.ustvarjati povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.Nobenih znakov ali logotipov,ki se pojavljajo na celotnem spletnem mestu,ne smete uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke,razenče to dovoljuje veljavna zakonodaja.Domača stran ali katere koli druge strani tega spletnega mesta ne smete ogledovati,strgati ali oblikovati.katera koli druga spletna stran ali spletna stran.Ne smete povezovati"globokih povezav"s spletnim mestom,tj.ustvarjati povezav do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.ustvarite povezave do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.ustvarite povezave do te strani,ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.

 

2.Izjava o jamstvih.

Best-Component.com ne daje nikakršnih izrecnih,implicitnih jamstev ali izjav v zvezi s katerim koli izdelkom,ali v zvezi s spletnim mestom,storitvijo ali vsebino.Best-Component.com izrecno zavrača kakršna koli jamstva,izrecna,implicitna,zakonska ali drugače,vključno,vendar ne omejeno na,implicitna jamstva za primernost,primernost za določen namen,naslov in nobeno kršitev v zvezi z izdelki,spletnim mestom,storitvijo in vsebino.funkcije,ki jih opravlja spletno mesto ali storitev,bodo neprekinjeno,pravočasno,varno ali brez napak,ali pa bodo odpravljene napake na spletnem mestu ali v storitvi.Best-Component.com ne jamči za točnost ali popolnost vsebine,ali da bodo popravljene vse napake v vsebini.Storitev in vsebina sta zagotovljeni na osnovi"Kakšna je"in"na voljo".

Na naslovu Best-Component.com so naslovi IP obiskovalcev redno pregledani in analizirani za namene spremljanja in učinkovitega izboljšanja našega spletnega mesta,in ne bodo deljeni zunaj Best-Component.com.

Med obiskom spletne strani vas lahko prosimo za kontaktne podatke(e-poštni naslov,telefonskoštevilko,številko faksa in naslove za pošiljanje/zaračunavanje).Te informacije se zbirajo na prostovoljni osnovi-in samo z vašo odobritvijo.

 

3.Omejitev odgovornosti.

Best-Component.com v nobenem primeru ne odgovarja kupcu ali tretji osebi za posredno,naključno,posebno,posledično,kazensko ali zgledno odškodnino(vključno brez omejitev izgubljenega dobička,izgubljenih prihrankov ali izgube poslovne priložnosti)iz ali v zvezi z(I)katerimkoli izdelkom ali storitvijo,ki jo zagotavlja ali jo bo zagotovil Best-Component.com,ali uporabo nezmožnosti uporabe iste,(II)Uporaba ali nezmožnost uporabe spletnega mesta,storitve,(III)Vsaka transakcija,ki se opravi s spletno stranjo ali jo olajša,(IV)Vsak zahtevek,ki se lahko pripiše napakam,opustitvam ali drugim netočnostim na spletnem mestu,storitvi in​​/ali vsebini,(V)Nepooblaščen dostop do ali aliteracija vaših prenosov ali podatkov,(VI)Izjave ali ravnanje katere koli tretje osebe na spletnem mestu ali storitvi,(VII)vse druge zadeve v zvezi s proizvodi,spletnim mestom,storitev ali vsebine,tudiče je bil Best-Component.com obveščen o možnosti takšneškode.

Edina obveznost in odgovornost Best-Component.com za napake na izdelku bo,v primeru možnosti Best-Component.com,zamenjati ta okvarjen izdelek ali vrniti kupcu znesek,ki ga je stranka plačala,zato v nobenem primeru ne bo odgovornost Best-Component.com presegla kupčeva nakupna cena.Navedeno pravno sredstvo mora biti predmet pisnega obvestila kupca o okvari in vrnitvi izdelka z napako všestdesetih(60)dneh od nakupa.Navedeno pravno sredstvo ne velja za izdelke,ki so bili zlorabljeni(vključno s statično statično)razrešitev),zanemarjanje,nezgoda ali sprememba ali izdelki,ki so bili med sestavljanjem spajkani ali spremenjeni,aliče jih sicer ne morete preskusiti.Če ste nezadovoljni s spletnim mestom,storitvijo,vsebino ali s pogoji uporabe,Vaše edino in izključno pravno sredstvo je,da prenehate uporabljati spletno stran.Z vašo uporabo spletnega mesta priznavate,da je vaša uporaba spletnega mesta izključno na vašo odgovornost.